English

"(Jong)volwassenen met ASS op weg naar sociale en economische zelfredzaamheid."

Futuris Zorg en Werk

Futuris staat voor professionele zorgverlening waarbij de (jong) volwassenen met ASS en/of LVG zijn eigen levensrichting bepaalt, passend bij zijn/haar wensen, mogelijkheden en zorgbehoeften.

De missie van Futuris Zorg & Werk is haar cliënten door middel van de best mogelijke begeleiding te ondersteunen op weg naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. De visie op begeleiding is gebaseerd op integrale dienstverlening aangeboden door een vaste begeleider op alle mogelijke leefgebieden zoals; gezondheid, werk (betaald of onbetaald) woonbegeleiding, relaties aangaan en onderhouden, scholing, vrijetijdsbesteding, financiën en administratie. Naast professionele begeleiding bieden zij kwalitatieve huisvesting, vrijetijdsbesteding en waar nodig behandeling door een psychiater. Futuris biedt elke cliënt een geheel persoonlijke benadering.

Meer weten? Kijk eens op hun website!
 

trefwoorden: