English
De ondernemer achter Flextensie

''Een vernieuwde kijk op re-integratie en flexibel werk. Flextensie biedt een eerlijke en eenvoudige opstap naar werk aan mensen met een bijstandsuitkering.''

Flextensie

Bijna een half miljoen Nederlanders ontvangt een bijstandsuitkering. Veel van hen willen graag aan de slag. Flextensie maakt voor hen tijdelijk werk interessant en bereikbaar en biedt hen zo een opstap naar de arbeidsmarkt.

Een steeds groter deel van het werk in Nederland is flexibel van aard. En ook in dit tijdelijke werk schuilen belangrijke kansen voor wie werkloos is en een opstap naar de arbeidsmarkt nodig heeft. Wanneer je ziet dat mensen door wet- en regelgeving beperkt worden in het aangrijpen van kansen op de arbeidsmarkt dan kun je de andere kant opkijken óf besluiten een oplossing te vinden die deze belemmeringen doorbreekt.

Flextensie heeft een methode ontwikkeld die gemeenten, werkzoekenden, bedrijven en ketenpartners helpt deze kansen te benutten.
Aan de slag gaan op een klus voor een week of een maand leverde voorheen voor werkzoekenden alleen maar bureaucratie op, terwijl ze er niet of nauwelijks op vooruit gingen. De methodiek van Flextensie maakt het nu wél een interessante manier weer werkervaring op te doen én er financieel op vooruit te gaan. En dat allemaal zonder administratieve rompslomp voor kandidaat, werkgever en gemeente.

Als sociale onderneming heeft Flextensie uiteindelijk als doel zichzelf overbodig te maken en bij te dragen aan een structurele oplossing voor deze problemen. Tot die tijd willen ze zoveel mogelijk werkzoekenden faciliteren in de weg naar werk, het ontdekken en benutten van hun talenten. Zo krijgen mensen weer perspectief.

Meer informatie? Kijk op de website