English
De ondernemer achter Exceptionall

Zorgtechnologie toegankelijk voor iedereen, met ondersteuning voor en door cliënten!

Exceptionall

Zorgtechnologie kan mensen helpen gezonder, zelfstandiger en prettiger te leven. Maar de mensen die het meeste baat hebben bij zorgtechnologie – ouderen en mensen met een beperking - zijn meestal geen “digital natives”. Zij hebben behoefte aan extra hulp bij het gebruik van die zorgtechnologie.

ExceptionAll helpt zorgorganisaties deze hulp te realiseren. Samen met eindgebruikers van zorgtechnologie – zorgmedewerkers, cliënten en mantelzorgers – geeft ze dit vorm. Ze adviseert ze over het inrichten van deze hulp, maakt begrijpelijke instructiemiddelen, verzorgt trainingen en een helpdesk. Waar het kan voeren de cliënten zelf de schrijf- trainings- en helpdesktaken uit, met ondersteuning van ExceptionAll waar nodig. Waar dat niet mogelijk is voeren de medewerkers van ExceptionAll zelf de taken uit. En deze medewerkers zijn zelf ook weer ervaringsdeskundigen uit de zorg. Die weten immers als geen ander wat er speelt bij zorgmedewerkers en cliënten. Echt ondersteuning voor en door cliënten dus!

Voor meer informatie, kijk op de website.