English

''Diversion werkt sinds 2003 aan maatschappelijke innovatie door heel Nederland. Diversion is leidend in de ontwikkeling van succesvolle, erkende programma’s om taboes en gevoeligheden bespreekbaar te maken en is landelijk peer education expert.''

Diversion

Diversion helpt organisaties in de publieke en private sector oplossingen te creëren voor maatschappelijke uitdagingen en hun core business te verbinden aan maatschappelijke doelen. Daarvoor ontwikkelt en biedt Diversion praktische programma’s en zijn zij strategisch partner.

Diversion gelooft in een open samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. De vrijheid om te beschikken over je eigen leven, toegang tot de arbeidsmarkt en gezondheidszorg lijken verworvenheden, maar gelden niet voor iedereen. Daarnaast verandert de wereld in razendsnel tempo. Als niet iedereen kan profiteren van de kansen die transities met zich meebrengen, komt de vrije samenleving verder onder druk te staan. Het weerbaar en wendbaar maken van mensen en organisaties, is voor Diversion dan ook de kern van maatschappelijke innovatie.

Maak kennis met Diversion als je je afvraagt hoe je om kunt gaan met maatschappelijke thema’s die jouw core business raken en hoe je als bedrijf vorm kunt geven aan purpose driven werken.

Meer weten? Bekijk hier de website!