English
De ondernemer achter Butterfly Housing

"Bridging the gap between demand and supply in the affordable housing market in Africa."

Butterfly Housing

Butterfly Housing heeft een woningconcept ontwikkeld dat prima aansluit op de enorme vraag naar 'affordable housing': betaalbare en comfortabele woningen van een hoge kwaliteit. De woningen worden gebouwd door lokale arbeidskrachten die door Butterfly Housing opgeleid worden.

Op het Afrikaans continent is er sprake van een enorm tekort aan betaalbare woningen. Het probleem is zowel kwantitatief als kwalitatief. Een enorme uitdaging! Door samenwerking met lokale partners stimuleert Butterfly Housing de lokale economie en draagt zij bij aan een evenwichtige groei van de (lokale) bouwkennis en ervaring. Butterfly Housing ontwikkelt en realiseert betaalbare woningen van een hoge kwaliteit; een duurzame en innovatieve oplossing voor een maatschappelijke uitdaging. Butterfly Housing zet in op PPO: Product, process en opleiding! Onze inbreng (PPO) staat garant voor een kwaliteitsproduct, voor duurzaamheid, een scherpe prijs en last-not-least voor de inzet van local labour (door ons opgeleid/getraind). Door samenwerking met lokale partners wordt in alle gevallen het aanwezige locale arbeidspotentieel ingezet bij de bouw van de woningen. Materialen worden voor 100% locaal betrokken.

De gekozen aanpak geeft 'duurzaamheid' een extra dimensie! Immers, niet alleen de woning is duurzaam maar ook de approach is duurzaam omdat, door de locale bevolking te betrekken bij de bouw van de woning, zal de nu aanwezige onverschilligheid en onmacht ten aanzien van de eigen woning en woonomgeving plaats maken voor verantwoordelijkheidsgevoel en passie. Resumerend: door het verhogen van de arbeidsparticipatie van een kwetsbare doelgroep ontstaat een essentiële ommekeer in het denken waardoor er ruimte ontstaat voor het bouwen aan sociale cohesie in wijken en buurten. De Stichting Butterfly Housing, een initiatief van Butterfly Housing BV, richt zich op deze extra dimensie en ontwikkelt programma's gericht op ontwikkeling, opleiding en training. De Stichting Butterfly Housing wordt financieel ondersteund door Butterfly Housing BV.

Wil je meer weten over Butterfly Housing? Kijk op de website!

Andere sociale enterprises in de branche Bouw & onroerend goed