English
De ondernemer achter Bijzondere Breinen

"Wij versterken collectieve denkkracht, innovatie en creatie door inclusie van mensen met een bijzonder brein."

Bijzondere Breinen

Samendenken, samenwerken, samenleven

Iedereen kent wel iemand met een bijzonder brein. Ze denken diep, slim, snel, breed, precies, ruim, anders, verbindend, creatief, etc. Maar ze worden vaak niet begrepen, erkend en vervolgens buitengesloten. Bijzondere Breinen wil mensen met een bijzonder brein juist betrekken bij de maatschappij door hun onbenutte denkkracht in te zetten en laten zien dat ook zij van betekenis en waarde zijn. Dat doen ze m.b.v. coaching-, training- en mediationtechnieken, educatie & advies, online en offline denksessies en onderzoek.

Meer weten over Bijzondere Breinen? Kijk op de website