English
De ondernemer achter Biga Groep

''Biga Groep geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen een gezicht.''

Biga Groep

Biga Groep is het ondernemende sociaal werkbedrijf in midden Nederland. Biga Groep begeleidt mensen waarvoor het vinden van een baan op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is.

Biga Groep combineert maatschappelijk verantwoord ondernemen met een professionele, zakelijke aanpak. Ze kijken naar mensen, maar ook naar resultaten, waarbij wij hoge eisen stellen aan de kwaliteit van onze diensten en producten. Honderd mensen werken op basis van een detachering bij werkgevers in de regio. Daarnaast werken ruim vierhonderd mensen op een van onze industriële afdelingen of in ons groen en schoonmaakbedrijf. Ze bieden ze een baan en daarmee structuur, contact met mensen en een salaris. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam re-integreren, dat is ons uitgangspunt. 

Meer weten? Ga dan naar hun website