English
De ondernemer achter Afval Loont

"Afval loont toont mensen de waarde van afval en zorgt zo voor meer afvalscheiding. Mensen belonen voor goed gedrag werkt. Samen sparen we de natuur!"

Afval Loont

Bij Afval loont krijgen inwoners, sportverenigingen, scholen en andere organisaties geld voor huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingeleverd bij de Afval loont filialen.

Er moet wat gebeuren, zodat de aarde er ook voor volgende generaties is. Afval loont wil het verbranden van de grijze zak met restafval terugdringen, omdat hiermee waardevolle grondstoffen verloren gaan. Ook zijn de vele flesjes en blikjes die op straat rondslingeren een doorn in het oog van Afval loont. Afval loont heeft daarom een spaarsysteem opgezet, waarmee men geld spaart met het inleveren van gescheiden afval. Mensen, verenigingen, scholen en andere instellingen kunnen meedoen aan het spaarsysteem na registratie op www.afvalloont.nl en het ophalen van een spaarpas. Afval loont sluit hiermee aan bij de Nederlandse spaardrift en zorgt er tegelijkertijd voor dat de natuur wordt gespaard. Het spaarsysteem leidt tot minder zwerfafval (geld laat je niet op straat liggen) en minder restafval (omdat er meer afval gescheiden wordt). En voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bieden de Afval loont filialen een mooie werkplek (social return).

Meer weten over Afval loont? Kijk eens op hun website.