English

Ondernemingsklimaat

Social Enterprise NL werkt aan een gunstig ondernemingsklimaat voor sociale ondernemingen.

Zo zetten we ons in voor het creëren van een gepaste juridische positie voor sociale ondernemingen om de maatschappelijke missie beter zichtbaar te maken.

Ook valt er veel winst te behalen bij het verbeteren van de Aanbestedingswet en het stimuleren van bedrijven om bij sociale ondernemingen in te kopen.

Daarnaast pleiten we voor meer financieringsmogelijkheden voor sociale ondernemingen. Ondanks de positieve ontwikkelingen blijft de toegang tot werkkapitaal een belangrijk knelpunt dat onze aandacht heeft.

Cruciaal is ook het meten van impact binnen de sector omdat het aantonen van maatschappelijke meerwaarde hét onderscheidende aspect is van de sociale onderneming versus de reguliere onderneming.

De sector zal, om verder te groeien, veel baat hebben bij meer kennis- en talentontwikkeling.

Aantal relevante opiniestukken van Social Enterprise NL

Reactie op internetconsultatie Aanbestedingswet, artikel 20 en 77

Gezamenlijke brief van Social Enterprise NL, De Groene Zaak, NEVI, MVO Nederland en VNO-NCW over Duurzaam Inkopen
 

“Als sociaal ondernemer ben je in Nederland een rondje dat in een driehoekje wordt geduwd.” 
Renzo Deurloo, GreenFox

Zelftest

Heb ik een social enterprise?