English

Buy Social - Impact door inkoop

Het doel van Buy Social is om bedrijven en overheden sociaal te laten inkopen. 

Waarom sociaal inkopen?

Voor steeds meer bedrijven is alleen winst maken niet meer voldoende. Het bereiken van maatschappelijke waarde of impact wordt steeds belangrijker. Een manier om impact te creëren is door in te kopen bij sociale ondernemingen. Door diensten en producten af te nemen bij sociale ondernemingen kunnen bedrijven hun impact vergroten en bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Ook overheden kunnen impact maken door in te kopen bij sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen bieden vaak oplossingen voor uitdagingen waar overheden aan werken. Bijvoorbeeld het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, minder fijnstof in de lucht door schoner vervoer of minder afval

Logischerwijs is sociaal inkopen voor sociale ondernemingen ook belangrijk. Uit de Social Enterprise Monitor 2018 blijkt dat het vinden van klanten een belangrijk knelpunt is voor sociale ondernemingen om meer impact te hebben.

Wat doet Buy Social?

Buy Social stimuleert sociaal inkopen door te informeren, te inspireren en te begeleiden. Op Buy Social events brengen we vraag en aanbod bij elkaar door sociaal ondernemers te laten pitchen voor een groep van potentiele klanten. En door het delen van best practices laten we zien welke voordelen sociaal inkopen oplevert.

Samen met Social Impact Factory hebben we de Social Impact Market ontwikkeld: een online platform dat de vraag van publieke en private organisaties verbindt aan het aanbod van sociaal ondernemers. Ook organiseren we een Buy Social Leernetwerk, waarin deze organisaties aan de slag gaan met sociaal inkopen en daarbij leren van elkaars ervaringen.

Meer informatie

  • Impact door inkoop’ - informatie over sociaal inkopen en vier best practices van inkopende organisaties (inclusief tips om zelf sociaal in te kopen).
  • Buy Social Blogs – meer best practices.
  • Buy Social pagina op LinkedIn en Facebook.

def_BuySocial_logo-powered by SENL+SIF.png 

 

 

Zelftest

Heb ik een social enterprise?