English
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 • Sociale ondernemingen zijn bedrijven die ondernemen vanuit een drive om goed te doen voor de wereld. Ze verdienen geld aan producten en diensten die maatschappelijke waarde creëren. Zij richten zich vanuit hun missie op een gemeenschap of groep, en niet louter op een doelgroep van klanten die kunnen betalen voor hun dienst of product.
 • Een sociale onderneming creëert direct maatschappelijke impact vanuit haar primaire bedrijfsmodel. Dit houdt in dat intermediairs of faciliterende partijen die de impact van andere partijen willen versterken of versnellen, niet onder de definitie van sociale onderneming vallen.
 • Een sociale onderneming is een onderneming, met mogelijkheden en potentie om te groeien. Enkel ondernemingen kunnen zich aansluiten bij Social Enterprise NL, sociaal gedreven personen/zzp'ers niet.
 • Sociale ondernemingen zijn beperkt of niet afhankelijk van donaties of subsidies en halen minimaal 50% van de omzet uit de markt. Ondernemingen die dit punt nog niet bereikt hebben (dus nog deels afhankelijk zijn van donaties of subsidies) maar binnen afzienbare tijd hier denken te komen beschouwen we als start-up en komen in aanmerking voor ons BOOST-lidmaatschap.
 • Een sociale onderneming heeft een doelstelling die breder is dan de betalende klant. Zij richten zich op:

  a. De maatschappij als geheel: denk aan schone energie opwekking, duurzame textiel etc., waarbij de gehele maatschappij profiteert, niet alleen de betalende klanten.

  b. Een achterstandsgroep: het betrekken van werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt: gevangenen, mensen met een lichamelijke- of geestelijke beperking. In dit geval dient de onderneming zelf werk te bieden aan de doelgroep; minimaal 30% van de arbeidsplaatsen dient te worden ingevuld door de achterstandsgroep.

  c. Het aanbieden van een dienst of product met maatschappelijke waarde: denk aan innovatieve zorgoplossingen en onderwijs.

 • Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en heeft een verdienmodel. Voor sociale ondernemingen is geld verdienen echter niet het hoofddoel, maar een middel om de missie te bereiken. Winstmaximalisatie voor aandeelhouders is per definitie niet maatschappelijk omdat de belanghebbenden interne stakeholders betreft.
 • Sociale ondernemingen mogen zeker winst maken en er mag, in balans met de missie en de belangen van álle stakeholders, waar ook financiers toe behoren, ook dividend uitgekeerd worden. Vaker zal de sociaal ondernemer zijn winst zo veel mogelijk in zijn bedrijf willen houden en aanwenden om zijn impact te vergroten. Dit houdt in dat de onderneming:

  • * Een redelijk en beperkt winstoogmerk aanhoudt, redelijk in verhouding tot geïnvesteerd vermogen en risico, of
  • * Een deel van de winst terugsluist naar het maatschappelijk doel, de dividenduitkering is ook beperkt in geval van verkoop van het bedrijf.

  Hierbij wordt uitgegaan van haar eigen maatschappelijke doelstelling. Een onderneming die geld schenkt aan een niet-gerelateerd doel doet een gift, wat iets anders is dan een teruginvestering.
 • Sociale ondernemingen zijn 'sociaal' in hun bedrijfsvoering zowel intern als extern naar andere partijen. Uiteraard is er een gezonde mate van concurrentie onder sociale ondernemingen die zich in dezelfde markt begeven. Sociale ondernemingen staan echter wel open voor kennisdeling en het uitwisselen van best practices om collectief een nog grotere maatschappelijke impact te bewerkstelligen.
 • Bovenstaande aspecten zijn kenmerkend voor de organisatie en bedrijfsvoering van een sociale onderneming.
  • Graag nodigen we uw onderneming uit om lid te worden van Social Enterprise NL. Lees hier meer over de verschillende typen lidmaatschap, de voordelen ervan en vul het aanmeldformulier in.
  • Dank voor het invullen van de zelftest. Blijf ons en de groeiende social enterprise beweging volgen en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Meld je met het formulier hiernaast aan voor de nieuwsbrief.

  Blijf op de hoogte!