English

Veelgestelde vragen

Wat is een sociale onderneming? 
Een sociale onderneming is een onderneming waar de maatschappelijke missie voorop staat. Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, het is een middel om de missie te bereiken. Het doel van de sociale onderneming is maatschappelijke waarde creëren.

Wat voor sociale ondernemingen bestaan er? 
Sociale ondernemingen bestaan in alle soorten en maten en zijn actief in verschillende sectoren zoals de zorg, de productie van voedsel, horeca, toerisme, ICT, afvalverwerking, detailhandel, zakelijke dienstverlening, internationale ontwikkeling, onderwijs, etc. Zie ook 'wie doen het'.

Wat doet Social Enterprise NL? 
Social Enterprise NL vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt de groeiende community van sociale ondernemingen in Nederland. Daarnaast spant Social Enterprise NL zich in voor een beter ondernemersklimaat wat betreft overheidsstimulering, wet- en regelgeving, toegang tot kapitaal, en kennis- en talentontwikkeling.

Heeft een sociale onderneming een speciale rechtsvorm?
Er bestaat (nog) geen aparte rechtsvorm voor sociale ondernemingen in Nederland. De meeste ondernemingen zijn dan ook of een BV, of een stichting, soms beide, of een coöperatie. Bekijk hier de Wegwijzer die sociale ondernemingen helpt bij het kiezen van een passende rechtsvorm en invulling van de statuten.

Wat is het verschil tussen een bedrijf met goed MVO beleid en een sociale onderneming?
Veel commerciële bedrijven zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en dat vertaalt zich in zeer concrete MVO programma’s. Niet alleen MVO in minimale vorm (do no harm) maar ook steeds meer in de core business en soms op zoek naar “blended value” en “triple bottom line” waarbij ook de social impact wordt gemeten en meegewogen. Toch zijn deze commerciële bedrijven geen sociale onderneming, onder meer omdat zij hun financiële doelstelling boven hun sociale doelstelling stellen. Dit verschil lijkt nuance maar vertaalt zich wel degelijk in het gedrag van een onderneming. Commerciële bedrijven zullen in tegenstelling tot een sociale onderneming altijd moeten functioneren binnen hoge financiële targets die bepaalde diensten en innovaties uitsluiten.

Wat gebeurt er op Europees niveau omtrent sociale ondernemingen?
De Europese Commissie werkt aan verbeterde regelgeving voor sociale ondernemingen en aan stimuleringsregelingen om de sector te ondersteunen. Lees hier meer. 

Hoe kan ik bijdragen aan de sociale onderneming sector in Nederland?
Als consument kan je de sector helpen door bij sociale ondernemingen producten en diensten af te nemen. Je kunt deze ondernemingen ook helpen om meer naamsbekendheid te verwerven door je eigen ervaringen te delen via social media en hun berichten te “liken” en te delen. Zie hier het grote aanbod aan sociale ondernemingen.  

Wat wordt verstaan onder ‘impact’ en hoe meet ik het? 
Met ‘impact’ wordt bedoeld de maatschappelijke meerwaarde die een onderneming creëert. Meer specifiek wat jouw product of dienst aan meerwaarde toevoegt in de samenleving. Dat kan zijn op het gebied van milieu, klimaat, zorg, arbeidsparticipatie, arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden etc. Zie hier voor meer informatie.  

Waar kan ik terecht voor informatie over het starten van een sociale onderneming?
Net als voor andere ondernemingsvormen is er voor het starten van een sociale onderneming degelijke informatie en advies vereist. Social Enterprise NL probeert zoveel mogelijk relevante informatie te bundelen onder 'voor ondernemers'. 

Welke financiering is er beschikbaar voor sociale ondernemingen? 
Er zijn verschillende mogelijkheden, bekijk hier de opties.

Hoe blijf ik op de hoogte van wat er speelt op het gebied van sociale ondernemingen?
Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief. Je kunt ons ook volgen via Twitter en Facebook. Ook vinden er regelmatig Social Enterprise Café’s plaats in verschillende steden, bekijk onze agenda. Voor interessante publicaties kun je hier terecht.

Mijn organisatie is een goede doelen organisatie, hoe kunnen wij een sociale onderneming worden?
Een sociale onderneming houdt het midden tussen een goede doelen organisatie en een commerciële onderneming. Om een sociale onderneming te worden moet aan deze voorwaarden worden voldaan.

Hoe kan ik me registreren als sociale onderneming?
Omdat een sociale onderneming (nog) geen aparte rechtsvorm heeft kun je een onderneming niet specifiek inschrijven als sociale onderneming. Je kunt de onderneming dus gewoon als BV, NV of stichting registreren bij de Kamer van Koophandel. Om je aan te sluiten bij Social Enterprise NL zie hier.

Wat moet ik doen om van mijn onderneming een sociale onderneming te maken?
Om een sociale onderneming te zijn (of te worden) moet aan deze voorwaarden worden voldaan. Ook kan het behulpzaam zijn de zelftest te doen. Is je onderneming inderdaad een sociale onderneming, sluit je dan aan

Wat zijn B Corps?
B Corps is een internationaal keurmerk voor bedrijven die serieus werk maken van hun MVO beleid en dit willen laten toetsen en ook willen vastleggen in een keurmerk. Uiteraard valt het overgrote deel van de sociale ondernemingen ver binnen die criteria en sommigen kiezen er dan ook voor om dit keurmerk te verwerven, met name degenen die daar internationaal ook baat bij hebben.

Blijf op de hoogte!


Zelftest

Heb ik een social enterprise?