English

In Nederland

Sociaal ondernemerschap in Nederland is bezig aan een opmars.

Het begrip ‘sociale onderneming’ is nog jong in Nederland, zeker in vergelijking met onze omringende landen. 

Onderzoek van McKinsey (2011) wijst erop dat er in Nederland zo’n vierduizend sociale ondernemingen zijn. Ze zijn actief in verschillende sectoren; van zakelijke en facilitaire dienstverlening tot consumentenproducten, zorg, educatie en internationale ontwikkeling.

De werkgelegenheid bij sociale ondernemingen in Nederland is tussen 2013 en 2015 met 36% gestegen en de omzet groeide met 24%. Percentages die significant hoger ligger dan bij reguliere MKB bedrijven.

Nederland kent (nog) geen aparte juridische positie voor sociale ondernemingen. Een meerderheid van de sociale ondernemingen opereert als BV. Deze ondernemingen hebben daarmee een winstoogmerk en kunnen dus ook risicodragend kapitaal aantrekken. Anderen staan geregistreerd als stichting of coöperatie. Sommige ondernemingen hebben én een BV én een stichting.

In samenwerking met McKinsey voert Social Enterprise NL elk jaar de “Social Enterprise Monitor” uit onder haar leden. Het is het grootste onderzoek naar sociale ondernemingen in Nederland. Een aantal onderwerpen passeren daarbij de revue; werkgelegenheid, omzet, wat de belangrijkste obstakels zijn van sociale ondernemingen, hun rechtsvorm, of ze hun impact meten en wat de persoonlijke motivatie van ondernemers is.
 

Interne publicaties

Opportunities for the Dutch Social Enterprise Sector, Wilemijn Verloop ism McKinsey, 2011.

Monitor 2016

Externe publicaties

Rapport The State of Social Entrepreneurship, Alterra Wageningen UR, 2014.

"Voor mij is dit een goed voorbeeld van hoe ondernemende en innovatieve mensen proactief bijdragen aan de samenleving. Het is belangrijk dat we als overheid hier aandacht voor hebben."
Mark Rutte na het bezoek van Social Enterprise NL en sociale ondernemers aan het Catshuis op 11 juni 2014.

Blijf op de hoogte!