English

Social Impact

Een sociale onderneming heeft primair een maatschappelijke missie; impact first!

Een sociaal ondernemer wil met zijn bedrijfsactiviteiten een maatschappelijk probleem, liefst voor eens en altijd, oplossen. Onder het bedrijfsmodel ligt een Theory of Change; een model dat de verandering beschrijft die het bedrijf nastreeft en hoe deze verandering wordt gerealiseerd.

Het model beschrijft de activiteiten van een bedrijf, de outputs daarvan, en hoe deze leiden tot positieve effecten voor individuen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel.

Impact.png

Het creëren van maatschappelijke meerwaarde is een essentieel kenmerk van een sociale onderneming. Het meten en aantoonbaar maken van de bereikte impact is daarom een cruciaal onderdeel van de legitimiteit van de social enterprise sector als geheel.

Meer hierover

“Rapporteren van je maatschappelijke resultaten wordt straks net zo normaal als het presenteren van de financiële gegevens.”
Robert van der Laan, PwC

Blijf op de hoogte!