English

In het buitenland

Sociale ondernemingen creëren maar liefst 6% van de totale Europese werkgelegenheid, dat zijn zo’n 11 miljoen arbeidsplekken.

Europa

Europa kent een aantal voorlopers in het ondersteunen van sociale ondernemers. Zo kwam in Italië – als eerste Europees land - in 1991 een speciale rechtsvorm voor ondernemingen met primair een maatschappelijke doelstelling. Frankrijk kent sinds het aantreden van president Hollande een onderminister van Sociale en Solidaire Economie. In Frankrijk worden sociale ondernemingen verder ondersteund door Avise en Mouves. Het Verenigd Koninkrijk (VK) loopt in Europa het meest voorop wat betreft het aanjagen en opschalen van de sector. Het VK kent dan ook het meest omvangrijke en integrale pakket aan stimuleringsmaatregelen. In 2005 werd er een speciale juridische eenheid gecreëerd voor sociale ondernemingen; de Community Interest Company (CIC). In 2008 werd de Big Society Capital opgericht met 600 miljoen pond startkapitaal, de eerste sociale investeringsbank ter wereld, opgericht om de toegang tot kapitaal voor sociale ondernemingen te faciliteren. En in 2013 werd de Social Value Act aangenomen. Een wet die - binnen de bestaande kaders van Europese regelgeving - impact op sociaal gebied en milieu meeweegt bij aanbestedingen. Uitgebreide informatie is te vinden via Social Enterprise UK.

De rol van de Europese Unie
Vanuit het Social Business Initiative werkt de Europese Commissie aan een aantal maatregelen die tot een gunstiger ondernemingsklimaat moeten leiden voor sociale ondernemingen.

De belangrijkste stimuleringsinitiatieven zijn:

  1. Social Investing Impact Fund
  2. Social Accelerator
  3. Monitoring en meten van maatschappelijke impact
  4. Wetgeving EU-Social Cohesion Policy
  5. Wetgeving gericht op verbeterde toegang tot Europese aanbesteding, waarbij social impact criteria wordt meegenomen bij staatssteun en publieke aanbesteding
  6. Subsidies voor onderzoek, competities, netwerken en overheden ter stimulering van sociale ondernemingen


Structurele financiering vanuit de EU voor sociale ondernemingen is sinds 2014 beschikbaar.

Bredere internationale context

In de Verenigde Staten is Social Enterprise Alliance een actieve aanjager van sociale ondernemingen en in Canada is het The Social Enterprise Council die de sector ondersteunt. Maar ook in landen als India, de Filipijnen, Ghana, Kenia en Zambia groeit het aantal sociale ondernemingen. In Zuid Korea werd in 2006 de Social Enterprise Promotion Act goedgekeurd, waarbij het zwaartepunt ligt op het creëren van banen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Overzicht van internationale netwerken & organisaties

  • EMES is een netwerk van wetenschappers dat zich richt op onderzoek naar sociale ondernemingen en de verschillende verschijningsvormen daarvan.
  • Euricse is een internationaal onderzoeksinstituut gericht op coöperaties en sociale ondernemingen.
  • The Guardian Sustainable Business Network is een online community voor iedereen met interesse in sociale ondernemingen. Met nieuws, informatie en relevante best-practices.
  • Ashoka en Skoll Foundation zijn toonaangevende internationale organisaties die sociaal ondernemerschap wereldwijd op de kaart hebben gezet.

 

“Business is a very beautiful mechanism to solve problems, but we never use it for that purpose. We only use it to make money. It satisfies our selfish interest but not our collective interest.”
Muhammad Yunus

Blijf op de hoogte!