Artikelen

28 augustus: symposium 'De Kunst van Waarde'

De vraag 'Wat is Waarde?' is niet economisch van belang, maar zeker ook sociaal. Social enterprises zijn ondernemingen die helemaal gericht zijn op deze sociale (maatschappelijke) waarde en creëren deze met een gezond financieel businessmodel.  .

Gepubliceerd op 27 augustus 2013

De vraag 'Wat is Waarde?' is niet economisch van belang, maar zeker ook sociaal. Social enterprises zijn ondernemingen die helemaal gericht zijn op deze sociale (maatschappelijke) waarde en creëren deze met een gezond financieel businessmodel.  


RobinsonWoensdagavond 28 augustus wordt er in de jaarbeurs in Utrecht een symposium 'De Kunst van Waarde' georganiseerd, waarbij wordt verkend hoe we waarde toekennen – en hoe we waarde zouden kunnen toekennen. Daarbij zijn er sprekers aan het woord uit verschillende 'werelden' die allemaal op een andere manier naar waarde kijken: economisch, psychologisch of kunstzinnig. Het symposium komt voort uit, reflecteert op, en vindt plaats middenin de kunstzinnige ruilmanifestatie Ruilen met Robinson.


Programma Symposium 'De Kunst van Waarde' - 28 augustus 2013


18:00 Sprekersprogramma
Moderator – Jan Raes (sustainable development in finance expert)


• Waarde van kunst, kunst van waarde
Arjo Klamer zal spreken over hoe kunstenaars, culturele organisaties, overheden, bedrijven en kunstliefhebbers kansen kunnen aanpakken om de waarde van kunst tot haar recht te laten komen en kunstuitingen om te zetten in verschillende vormen van waarde, waar geld er 1 van is. Niet alleen de markt en de overheid, maar juist ook de sociale context bieden kansen. Arjo Klamer is hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de faculteit Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Arjo Klamer (hoogleraar economie van cultuur).


• Sociaal-psychologische waardecreatie
Priscilla Haring spreekt over de sociale constructie van realiteit en waarde en over de psychologie van maatschappelijke verschuivingen zoals: intrinsieke vs extrinsieke motivatie en beloning, fysiek vs virtueel en hebben vs delen. Priscilla Haring is sociaal wetenschapper, mediapsycholoog, Ph(?) consultant en gelieerd aan de TU Dortmund.


• Verandering van waarde in transacties
Lotte Boonstra heeft het over verschillende vormen van transacties en economische systemen, ruilen, DIY currencies. Wat doet het systeem met de waarde? Wat voor relaties creëren de verschillende uitwisselingen? welke rol kunnen community currencies spelen in economische hervormingen? Lotte Boonstra is Community Currency consultant, Qoin en gelieerd aan de Erasmus Universiteit.


• Free-art beweging
Joost Benthem: FREE ART streeft naar het neutraliseren van ongewenste economische motieven en financiële impulsen en onderzoekt elementaire begrippen als eigendom, handel, autonomie, exclusiviteit, waarde en bezit. Het is een radicaal alternatief voor gangbare principes en heersende verhoudingen in de vrijemarkteconomie in het algemeen en de kunstwereld in het bijzonder. Zo biedt Joost Benthem al zijn tentoongestelde werken aan als gratis bruikleen. Joost Benthem is interdisciplinair visueel kunstenaar.


20:00 Open Space
Platform voor vragen of ideeën uit het publiek waarbij Lopende Aanspreekpunten zullen worden aangekondigd – o.a. Pet van de Luijtgaarden, kunstenaar en bedenker van Ruilen met Robinson; Aurelie de Schiffart van 1+1 GRATIS en Arnoud van den Heuvel van Doe Het Niet Zelf – en is er informatie te vinden over hoe je zelf deel kunt nemen aan verschillende alternatieve waardesystemen.


Het Ruilrestaurant maakt voor alle symposium-bezoekers hapjes voor de Open Space op basis van de ingrediënten die eenieder heeft ingeleverd.


21:00 Afsluiting


Entree:  €5 + een ingrediënt voor het Ruilrestaurant 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  •