English

Regelgeving en overheidsbeleid

Sociale ondernemingen ervaren regelgeving en overheidsbeleid als de grootste barrière voor groei.

Social Enterprise NL zet in op het creëren van een gepaste juridische positie, verbeteren van de Aanbestedingswet en het ontwikkelen van stimulerend lokaal beleid.

Onder sociaal ondernemers bestaat een grote behoefte aan een eigen juridische positie om de maatschappelijke missie beter zichtbaar te maken. Wij pleiten voor een eigen juridische status voor sociale ondernemingen, te gebruiken in combinatie met een bestaande rechtsvorm zoals de BV of coöperatie.

Wanneer maatschappelijke waardecreatie centraal wordt gesteld in het inkoopbeleid van overheden wordt het een heel belangrijk instrument naar een inclusieve en circulaire economie. Volgens de Aanbestedingswet zijn publieke organisaties verplicht om: “zo veel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen” te creëren. Maatschappelijke waarde vertaalt zich in de praktijk echter in besparingen. Wij hebben daarom het initiatief genomen tot een Gids Maatschappelijke Waarde waarin duidelijke kaders worden gesteld voor het maximeren van maatschappelijke waarde.

In de relatie tussen sociale ondernemingen en gemeenten blijven veel kansen onbenut. Gemeenten zouden sociale ondernemingen veel meer moeten gaan zien als een businesspartner die kan bijdragen aan het goedkoper en beter realiseren van hun eigen beleidsdoelen. Social Enterprise NL organiseert jaarlijks het congres “De social enterprise als businesspartner van de gemeente” en in samenwerking met de NSOB het Leeratelier “Sociaal ondernemerschap in een vitale economie”.

Opinie Social Enterprise NL

Iedereen Winst, samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise sector.

De social enterprise als businesspartner van de gemeente


"Ja, succesvolle sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan de oplossing van taaie maatschappelijke problemen en kunnen ondersteuning van de overheid gebruiken."
Mariëtte Hamer, voorzitter SER 

Blijf op de hoogte!