English

Kapitaal

Sociale ondernemingen streven naar maatschappelijke waardecreatie. Dit gaat gepaard met een gezond bedrijfsresultaat, maar niet met winstmaximalisatie. Veel sociale ondernemingen ervaren daardoor obstakels in het verkrijgen van financiering. 

Internationaal ontstaan er steeds meer financieringsstromen voor sociale ondernemingen. Ook in Nederland zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontstaan om de toegang tot kapitaal voor sociale ondernemingen te verbeteren. ABN AMRO heeft het Social Impact Fund gestart en verschillende private investeerders hebben Social Impact Ventures NL opgericht. Fondsen zoals Stichting DOEN, het Anton Jurgen Fonds en Start Foundation verstrekken financiering aan sociale ondernemingen. Er staan steeds meer ‘private impact investors’ op en jonge sociale ondernemingen vinden veelal financiering via crowdfunding. Bekijk de lijst met impact financiers.

Dit zijn stappen in de goede richting, maar deze initiatieven kunnen niet voorkomen dat financiering nog steeds een barrière is en dat ondernemers en financiers elkaar nog te weinig vinden. Een professionele financieringsmarkt inclusief intermediairs en matchmakers zal zich moeten ontwikkelen. Een opvallend knelpunt is de toegang tot werkkapitaal. Het zou goed zijn als banken werkkapitaal faciliteiten voor sociale ondernemingen starten.

Maar ook de overheid kan meer doen. Bij de financiering van sociale ondernemingen is duidelijk sprake van marktfalen. Bestaande regelingen zoals de SEED capital regeling, het Innovatiekrediet en het Dutch Good Growth Fund moeten worden verbreed en de impact die de bedrijven creëren worden meegewogen. Daarnaast zou het goed zijn als onderzocht wordt hoe private investeringen (fiscaal) gestimuleerd kunnen worden.

Interne publicatie

De Social Enterprise Monitor 2016

De Social Enterprise Monitor 2015

De Social Enterprise Monitor 2014

 

Blijf op de hoogte!