English

Inkoopkracht overheden en bedrijven

Wanneer maatschappelijke waardecreatie centraal wordt gesteld in het inkoopbeleid van overheden en bedrijven zal het een heel belangrijk instrument worden naar een inclusieve en circulaire economie.

Het is tijd dat de maatschappelijke meerwaarde die sociale ondernemingen leveren, in aanbestedingsprocessen in hun voordeel gaat werken. Dat de impact van bedrijven – zoals mensen aan het werk helpen of de belasting van het milieu verlagen – meetelt als waarde en niet ondergeschikt is aan lage kosten. De Gids Maatschappelijke Waarde stelt hiervoor kaders.

Ook private bedrijven – die niet verplicht zijn de Europese aanbestedingsregels te volgen - kunnen maatschappelijke waarde een plek geven in hun inkoop en hiermee handen en voeten geven aan hun MVO-beleid. Om bedrijven hierbij te helpen zijn wij het Buy Social initiatief gestart.

Opinie Social Enterprise NL

Gezamenlijke brief Social Enterprise NL, De Groene Zaak, NEVI, MVO Nederland en VNO-NCW over Duurzaam Inkopen

Reactie op internetconsultatie Aanbestedingswet, artikel 20 en 77.

Blijf op de hoogte!