English

Impact meten

Voor sociale ondernemingen is de maatschappelijke missie leidend, maar in hoeverre wordt deze ook daadwerkelijk bereikt?

Wij zijn van mening dat het in kaart brengen van je impact een essentieel onderdeel is van het sociaal ondernemen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de onderneming en haar stakeholders.

Met impact bedoelen wij de verandering die kan worden toegeschreven aan de sociale onderneming. Dit gaat verder dan output. Lees hier meer.

De expertgroep van de Europese Commissie op het gebied van sociaal ondernemerschap (GECES) heeft in 2015 de handleiding “Proposed Approaches to Social Impact Measurement” uitgebracht. Wij ondersteunen de uitgangspunten van deze publicatie. Ook de SER benadrukt het belang van impactmeting en ondersteunt de uitgangspunten van de EU.

GECES concludeerde eerder dat er niet moet worden gezocht naar een ‘one size fits all’ oplossing. De kennis die wordt opgedaan via de verschillende impact trajecten moet worden gebundeld en vertaald naar praktische publicaties. Dit verhoogt de kwaliteit van impactmetingen én verlaagt de drempel voor startende ondernemingen. Daarom ondersteunen wij de aanbeveling tot de oprichting van een Nationaal Kenniscentrum Impactmeting uit het SER advies.

Meer lezen? Waarom impact meten en hoe je dat doet.

Externe publicaties

Social Impact Measurement by the EC, 2014

EVPA: Measuring and managing impact, 2015.

"Nu we onze impact hebben gemeten, kunnen we met recht zeggen 'het kan wél'; een succesvol bedrijf runnen én kwalitatief goede zorg bieden."
Eva Walraven, Bakkerscafé Brood op de plank

Blijf op de hoogte!