English

Wat is er nodig voor de ontwikkeling van de sector? 

Sociale ondernemingen functioneren, net als andere bedrijven, binnen een ecosysteem dat sterk wordt beïnvloed door overheden, financiële instellingen en kennisinstituten.

Deze organisaties zijn van cruciaal belang voor de verdere groei van de social enterprise sector. Om die groei mogelijk te maken zijn aanpassingen nodig.

Zo zijn sociale ondernemingen gebaat bij een gepaste juridische positie die hun maatschappelijke missie beter zichtbaar maakt. Ook zal een aanpassing van de Aanbestedingswet, en het stimuleren van bedrijven om bij sociale ondernemingen in te kopen, de sector een forse impuls kunnen geven.

Daarnaast zijn er meer kapitaalverstrekkers nodig en zal er, sectorbreed, invulling gegeven moeten worden aan het meten van impact. Sociaal ondernemerschap is een relatief nieuw fenomeen, er is dan ook nog veel behoeften aan onderwijs en onderzoek om een verdere groei te kunnen ondersteunen.