English

Register, Toepasselijkheid en Evaluatie

Gepubliceerd op 27 juni 2017.

1. Register Sociale Ondernemingen

1.1. Er is een Register Sociale Ondernemingen (hierna: Register) met een onafhankelijk bestuur dat bestaat uit leden die herkenbaar en betrouwbaar zijn voor stakeholders van de sociale ondernemingen.
1.2. Het Register is openbaar.
1.3. Het Register besluit op de aanvraag van een onderneming over haar registratie. Het register baseert zich daarbij op de aanbeveling van twee collega-ondernemingen, die reeds zijn ingeschreven in het register. Het Register kan op verzoek van de sociale onderneming die de Code wil volgen, de onderneming voorlopig inschrijven. De voorlopige inschrijving duurt maximaal twee jaar.
1.4. Het Register voorziet in een stelsel van collegiale toetsing. Het stelsel bevat in ieder geval minimale eisen waaraan de toetsing moet voldoen. Die eisen hebben betrekking op:
• Onafhankelijkheid, objectiviteit en deskundigheid van de collega-ondernemingen;
• Rapportage van de toetsingen;
• Rouleren van de collega-ondernemingen, in die zin dat een collega-onderneming niet meer dan drie keer betrokken is bij de toetsing van de betreffende onderneming.
1.5. Het Register bevordert de totstandkoming van instrumenten die de onderneming bij de zelfevaluatie en haar verantwoording kan gebruiken. Daarmee wordt de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de toetsingen en rapportages bevorderd. Tevens worden zo de kosten voor de onderneming en de tijdsbesteding door de collega-ondernemingen bij de toetsing beperkt gehouden.

2. Toepasselijkheid

De Code Sociale Ondernemingen is van toepassing zodra en zolang het Register Sociale Ondernemingen operationeel is. 

3. Evaluatie

3.1. Jaarlijks publiceert het Register een rapportage over de stand van zaken, ‘de staat van de sociale ondernemingen’.
3.2. Iedere twee jaar, voor het eerst twee jaar nadat de Code Sociale Ondernemingen van toepassing is, zal Social Enterprise NL in overleg met het Register Sociale Ondernemingen een evaluatieonderzoek initiëren. De ervaringen van de sociale ondernemingen die zich hebben laten registreren staan in dat evaluatieonderzoek centraal. Op basis van de evaluatie kan Social Enterprise NL besluiten om een Commissie in te stellen die de opdracht krijgt om op basis van de evaluatie uitkomsten de Code Sociale Ondernemingen aan te passen.     

 

 

Lees per principe:

 

 

 Grondslag-01.png 

principe1-01.png

 principe2-01.png

 principe3-01.png

 principe4-01.png

 principe5-01.png

 Register-01.png