English

Principe 4. Implementatie: registreren en reflecteren

Gepubliceerd op 27 juni 2017.

De onderneming die de Code onderschrijft, kan zich als sociale onderneming laten registreren. De onderneming participeert actief in de gemeenschap van sociale ondernemingen. De onderneming stelt zich aanspreekbaar op voor personen of instellingen die constructieve suggesties voor verbetering hebben.

Uitwerking - 'als het beter kan, doe dat dan'

4.1. Registreren

4.1.1. Er is een onafhankelijk Register Sociale Ondernemingen. Om zich als sociale onderneming te registreren nodigt de onderneming twee reeds geregistreerde ondernemingen uit om onafhankelijk te beoordelen of haar werkwijze het vertrouwen geeft dat zij bereid en in staat is de Code te volgen. Als de collega-ondernemingen daarvan overtuigd zijn, schrijven zij een aanbevelingsbrief. Het Register Sociale Ondernemingen besluit over de registratie.
4.1.2. De onderneming die de principes van de Code onderschrijft maar nog niet op alle onderdelen aan de uitwerking kan voldoen, kan zich voorlopig inschrijven. De voorlopige inschrijving kan maximaal twee jaar duren. De voorlopige inschrijving in het Register Sociale Ondernemingen is openbaar.
4.1.3. Bij haar verzoek tot inschrijving verklaart de onderneming mee te werken aan een periodieke toetsing door twee collega-ondernemingen en zelf bereid te zijn een dergelijke toetsing bij collega-ondernemingen te verrichten.
4.1.4. Na opname in het Register draagt de onderneming naar vermogen bij aan de gemeenschap van sociale ondernemingen en aan de ontwikkeling van het sociaal ondernemen in Nederland.
4.1.5. Na opname in het Register is de onderneming aanspreekbaar op handelen of nalaten in strijd met de Code.

4.2 Reflecteren

4.2.1. Jaarlijks evalueert de onderneming in hoeverre zij voldoet aan de principes van deze Code. Om de twee jaar of zoveel eerder als de onderneming wenst, toetsen twee collega-ondernemingen deze zelfevaluatie en betrekken daarbij de waargenomen praktijk van de onderneming.
4.2.2. Het Register Sociale Ondernemingen wijst voor de collegiale toetsing twee geregistreerde sociale ondernemingen aan. De eerste keer maakt een van de collega-ondernemingen die bij de registratiebeoordeling van de onderneming betrokken was deel uit van het duo. Bij iedere volgende toetsing wordt de collega-onderneming die reeds twee achtereenvolgende toetsingen bij deze onderneming gedaan heeft, vervangen door een andere collega-onderneming.
4.2.3. De collega-ondernemingen die de toetsing verrichten, schrijven een kort rapport, gericht op ontwikkeling en verbetering. Het rapport wordt in een gesprek met de onderneming toegelicht en in kopie naar het Register Sociale Ondernemingen gezonden.
4.2.4. De onderneming publiceert de belangrijkste verbeterpunten uit het rapport op haar website.
4.2.5. Bij evidente afwijking van de Code, kunnen de collega-ondernemingen het Register Sociale Ondernemingen adviseren om de betreffende onderneming uit het register te schrappen.

 

 

Lees per principe:

 

 

 Grondslag-01.png 

principe1-01.png

 principe2-01.png

 principe3-01.png

 principe4-01.png

 principe5-01.png

 Register-01.png