English

Principe 3. Financiën: in overleg en zorgvuldig afgewogen

Gepubliceerd op 27 juni 2017.

Ter bescherming van de Impact overweegt de onderneming een statutair geborgd beleid dat beperkingen stelt aan de uitkeringen aan de aandeelhouder(s). Tevens overweegt de onderneming een statutair geborgd beleid ten aanzien van de opbrengst bij verkoop en liquidatie van de onderneming. De onderneming voert een gematigd beloningsbeleid.

Uitwerking - 'als het beter kan, doe dat dan'

3.1. In overleg

3.1.1. De onderneming voert over de afweging tussen impact, risico’s, kansen en financieel resultaat een dialoog met de relevante stakeholders (zie Principe 2).
3.1.2. Bij het vaststellen van het beloningsbeleid vergewist de onderneming zich van draagvlak daarvoor bij haar medewerkers.

3.2. Zorgvuldig afgewogen

3.2.1. De onderneming maakt voortdurend een zorgvuldige afweging tussen herinvesteren in de onderneming en daarmee beoogde impact en een redelijke vergoeding voor de aandeelhouders.
3.2.2. De statuten kunnen bepalen welke beperkingen gelden ten aanzien van uitkeringen aan de aandeelhouder(s), waaronder begrepen dividenduitkeringen, uitkeringen uit het (eigen) vermogen en liquidatie-uitkeringen. Met inachtneming van de in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gestelde vereisten aan uitkeringen aan aandeelhouders, formuleert de onderneming:
i. een dividendbeperking;
ii. een beperking van vermogensuitkeringen (uit eigen vermogen/agio/reserves).
iii. dat liquidatie-uitkeringen aan de aandeelhouder(s) worden beperkt door toepassing van een verdeelsleutel, waarbij een deel van het liquidatiesaldo vrij uitkeerbaar is en een deel zal worden bestemd in lijn met de missie van de onderneming en met voorafgaande instemming van de relevante stakeholders (zie Principe 2).
3.2.3. Door een beleid te voeren dat beperkingen stelt aan uitkeringen aan de aandeelhouder(s) neemt de financiële waarde van de onderneming toe. De onderneming beschermt in dat geval de beoogde maatschappelijke impact door in de statuten te bepalen dat ten aanzien van de opbrengst bij verkoop van de aandelen en staking een verdeelsleutel geldt, waarbij een deel van die opbrengst toekomt aan de aandeelhouder(s) en het overige deel zal worden bestemd in lijn met de missie van de onderneming en met voorafgaande instemming van de relevante stakeholders (zie Principe 2).
3.2.4. De onderneming kan afzien van het opnemen van een statutaire beperking ten aanzien van de uitkeringen aan de aandeelhouder(s) en opbrengst bij verkoop en staking. De onderneming legt gemotiveerd uit wat daarbij de overwegingen waren en op welke wijze de impact wel financieel geborgd is en publiceert deze op haar website (zie Principe 5).
3.2.5. De onderneming voert een gematigd beloningsbeleid. Daarbij wordt in het loongebouw de factor tussen de laagste en hoogste arbeidsvoorwaarden vastgelegd en op de website van de onderneming gepubliceerd. Bij toepassing van de factor worden alle beloningscomponenten meegerekend.

 

 

Lees per principe:

 

 

 Grondslag-01.png 

principe1-01.png

 principe2-01.png

 principe3-01.png

 principe4-01.png

 principe5-01.png

 Register-01.png