English

Grondslag: “Impact first”

Gepubliceerd op 27 juni 2017.

De sociale onderneming is gedreven om aantoonbare maatschappelijke impact te realiseren. Dat staat voorop. Deze intrinsieke motivatie van de sociale onderneming komt in al haar handelen en nalaten tot uitdrukking. De onderneming neemt verantwoordelijkheid voor haar impact in de keten: een sociale onderneming van het begin tot het einde. Goed en eerlijk zakendoen is vanzelfsprekend.

De onderneming vertaalt deze grondslag op drie niveaus:

  1. Missie. De “Waarom/Waartoe” vraag. De onderneming verklaart haar bestaansreden in termen van de maatschappelijke vraagstukken waarop zij zich richt.
  2. Visie. De “Wat” vraag. De onderneming verklaart wat zij doet om de maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en/of op te lossen.
  3. Strategie. De “Hoe” vraag. De onderneming maakt inzichtelijk op welke wijze de gewenste oplossingen gerealiseerd worden. Missie, visie en strategie worden op een bij de onderneming passende manier bekend gemaakt.

Missie, visie en strategie worden op een bij de onderneming passende manier bekend gemaakt.

 

Lees per principe:

 

 

 Grondslag-01.png 

principe1-01.png

 principe2-01.png

 principe3-01.png

 principe4-01.png

 principe5-01.png

 Register-01.png