English

Code Sociale Ondernemingen

Gepubliceerd op 28 juni 2017.

Welkom bij de pagina over de Code Sociale Ondernemingen.

Waarom een Code?
Sociaal ondernemen in Nederland heeft de laatste jaren steeds meer inhoud en erkenning gekregen. Sociale ondernemingen zijn op zoek naar her- en erkenning. Het is belangrijk dat klanten, financiers, overheden en andere zakenpartners weten dat het creëren van maatschappelijke impact bij hen voorop staat. Daarom is de Code Sociale Ondernemingen ontwikkeld waarin de leidende principes van sociaal ondernemen zijn uitgewerkt.

 

Doel
Een gezamenlijke Code helpt ondernemingen om zich sterker te positioneren in het maatschappelijke verkeer en kan voor andere partijen, zoals overheden en financiers, een basis zijn om beleid op te voeren. 

 

Wat is de Code?
In de Code Sociale Ondernemingen worden de leidende principes van sociaal ondernemen uitgewerkt en van handvatten voorzien. De Code is ‘principle based’: de principes dagen de ondernemers uit tot nadenken over en zelf passend maken van de in de Code verwoorde kernwaarden.

De Code kent een proces van collegiale toetsing waardoor ondernemers elkaar jaarlijks kunnen bevragen op hun sociaal ondernemerschap. De Code is namelijk niet vrijblijvend: ieder principe dient te worden voorzien van een praktische uitwerking.

Klik hier voor de volledige Code (pdf). 

Klik hier voor de Code in het Engels (pdf).

 

Best practices
In het handvat Code Sociale Ondernemingen  zijn op alle principes van de Code best practices verzameld van grote en kleine ondernemingen, zowel van sociale, circulaire als internationaal opererende organisaties. Een laagdrempelige introductie tot de praktijk van de Code. 

Klik hier voor het handvat Code Sociale Ondernemingen

Klik hier voor het Impactrapport van Thuisafgehaald

 

Waar staan we nu?
28 Juni wordt tijdens het Ledenevent de Code 1.0 gepresenteerd. Tot het einde van 2017 werken we aan het operationeel maken van de Code. Dit doen we met een groep enthousiaste ‘early adopters’ leden van Social Enterprise NL die graag willen meedenken en –doen om de Code operationeel te maken. In een aantal bijeenkomsten gaan we hier samen mee aan de slag. Begin 2018 verwachten we de Code 2.0 te kunnen presenteren.  

 

Ontwikkeling
De afgelopen maanden is de Code ontwikkeld door een onafhankelijke commissie. In deze commissie hadden zitting L.W. (Willem) Lageweg, voorzitter, Ir. P.G.M. (Peter) Hobbelen, F.A.W. (Frans) Jurgens CFA, Mr. Drs. R.A. (Robert) van der Laan,  Prof. Mr. Dr. T. (Tineke) Lambooy, Mr. J. (Josephine) de Zwaan. Er zijn door de commissie verschillende versies van de Code ontwikkeld gebaseerd op een reeks bijeenkomsten met sociaal ondernemers en andere belanghebbenden.

 

Een sectorale gedragscode voor sociale ondernemingen

Door Tineke Lambooy

Tineke Lambooy, een van de zes commissieleden van de Code Sociale Ondernemingen, heeft onlangs in het juridisch vakblad ‘Juridisch up to date’ een  nieuwsbericht  gepubliceerd  over  de Code. Het geeft verdieping en achtergrond bij de Code Sociale Ondernemingen vanuit een juridisch gezichtspunt. In het artikel wordt onder andere de actieve rol van de EU met betrekking tot sociale ondernemingen uitgelicht. Zo  benoemt de EU in haar ‘Social Business Initiative Communicatie’ (SBI) van 2011 de noodzaak om sociale ondernemingen zowel economisch als juridisch te ondersteunen, onder andere middels de Europese Social Entrepreneurship Fondsen (EUSEF) of door hiertoe geschikte rechtsvormen aan te bieden. Tevens wordt er gewerkt aan de harmonisering van nationale wetgevingen van lidstaten rondom sociale ondernemingen.

Het hele artikel lees je hier.

 

 

Als je vragen hebt, kun je terecht bij Selma Steenhuisen, kwartiermaker van de Code Sociale Ondernemingen (selma@social-enterprise.nl).

 

trefwoorden:

 

Lees per principe:

 

 

 Grondslag-01.png 

principe1-01.png

 principe2-01.png

 principe3-01.png

 principe4-01.png

 principe5-01.png

 Register-01.png