English

Code Sociale Ondernemingen

Gepubliceerd op 28 juni 2017.

Welkom bij de pagina over de Code Sociale Ondernemingen.

Waarom een Code?

Het veld van sociaal ondernemen in Nederland is de laatste jaren steeds groter geworden. Hiermee is bij sociaal ondernemers ook de behoefte naar her- en erkenning sterk gegroeid. Het is belangrijk dat klanten, financiers, overheden en andere zakenpartners weten dat het creëren van maatschappelijke impact bij hen voorop staat. Daarom is de Code Sociale Ondernemingen ontwikkeld, waarin de leidende principes van sociaal ondernemen zijn uitgewerkt.

 

Doel
Een gezamenlijke Code helpt ondernemingen om zich sterker te positioneren in het maatschappelijke verkeer en kan voor andere partijen, zoals overheden en financiers, een basis zijn om beleid op te voeren. 

 

Wat is de Code?
In de Code Sociale Ondernemingen worden de leidende principes van sociaal ondernemen uitgewerkt en van handvatten voorzien. De Code is ‘principle based’: de principes dagen de ondernemers uit tot nadenken over en zelf passend maken van de in de Code verwoorde kernwaarden.

De Code kent een proces van collegiale toetsing waardoor ondernemers elkaar jaarlijks kunnen bevragen op hun sociaal ondernemerschap. De Code is namelijk niet vrijblijvend: ieder principe dient te worden voorzien van een praktische uitwerking.

Klik hier voor de volledige Code (pdf). 

Klik hier voor de Code in het Engels (pdf).

 

Best practices
In het handvat Code Sociale Ondernemingen  zijn op alle principes van de Code best practices verzameld van grote en kleine ondernemingen, zowel van sociale, circulaire als internationaal opererende organisaties. Een laagdrempelige introductie tot de praktijk van de Code. 

Klik hier voor het handvat Code Sociale Ondernemingen

Klik hier voor het Impactrapport van Thuisafgehaald

 

Ontwikkeling
De afgelopen maanden is de Code ontwikkeld door een onafhankelijke commissie. In deze commissie hadden zitting L.W. (Willem) Lageweg, voorzitter, Ir. P.G.M. (Peter) Hobbelen, F.A.W. (Frans) Jurgens CFA, Mr. Drs. R.A. (Robert) van der Laan,  Prof. Mr. Dr. T. (Tineke) Lambooy, Mr. J. (Josephine) de Zwaan. Er zijn door de commissie verschillende versies van de Code ontwikkeld gebaseerd op een reeks bijeenkomsten met sociaal ondernemers en andere belanghebbenden.

 

Als je vragen hebt, kun je terecht bij Selma Steenhuisen, kwartiermaker van de Code Sociale Ondernemingen (selma@social-enterprise.nl) of Joost Backer (joost@social-enterprise.nl

 

trefwoorden:

 

Lees per principe:

 

 

 Grondslag-01.png 

principe1-01.png

 principe2-01.png

 principe3-01.png

 principe4-01.png

 principe5-01.png

 Register-01.png