English

Code Sociale Ondernemingen

Gepubliceerd op 28 juni 2017.

Welkom bij de pagina over de Code Sociale Ondernemingen.

Waarom een Code?
Sociaal ondernemen in Nederland heeft de laatste jaren steeds meer inhoud en erkenning gekregen. Sociale ondernemingen zijn op zoek naar her- en erkenning. Het is belangrijk dat klanten, financiers, overheden en andere zakenpartners weten dat het creëren van maatschappelijke impact bij hen voorop staat. Daarom is de Code Sociale Ondernemingen ontwikkeld waarin de leidende principes van sociaal ondernemen zijn uitgewerkt.

 

Doel
Een gezamenlijke Code helpt ondernemingen om zich sterker te positioneren in het maatschappelijke verkeer en kan voor andere partijen, zoals overheden en financiers, een basis zijn om beleid op te voeren. 

 

Wat is de Code?
In de Code Sociale Ondernemingen worden de leidende principes van sociaal ondernemen uitgewerkt en van handvatten voorzien. De Code is ‘principle based’: de principes dagen de ondernemers uit tot nadenken over en zelf passend maken van de in de Code verwoorde kernwaarden.

De Code kent een proces van collegiale toetsing waardoor ondernemers elkaar jaarlijks kunnen bevragen op hun sociaal ondernemerschap. De Code is namelijk niet vrijblijvend: ieder principe dient te worden voorzien van een praktische uitwerking.

Klik hier voor de volledige Code (pdf). 

 

Best practices
In het handvat Code Sociale Ondernemingen  zijn op alle principes van de Code best practices verzameld van grote en kleine ondernemingen, zowel van sociale, circulaire als internationaal opererende organisaties. Een laagdrempelige introductie tot de praktijk van de Code. 

Klik hier voor het handvat Code Sociale Ondernemingen

 

Waar staan we nu?
28 Juni wordt tijdens het Ledenevent de Code 1.0 gepresenteerd. Tot het einde van 2017 werken we aan het operationeel maken van de Code. Dit doen we met een groep enthousiaste ‘early adopters’ leden van Social Enterprise NL die graag willen meedenken en –doen om de Code operationeel te maken. In een aantal bijeenkomsten gaan we hier samen mee aan de slag. Begin 2018 verwachten we de Code 2.0 te kunnen presenteren.  

 

Ontwikkeling
De afgelopen maanden is de Code ontwikkeld door een onafhankelijke commissie. In deze commissie hadden zitting L.W. (Willem) Lageweg, voorzitter, Ir. P.G.M. (Peter) Hobbelen, F.A.W. (Frans) Jurgens CFA, Mr. Drs. R.A. (Robert) van der Laan,  Prof. Mr. Dr. T. (Tineke) Lambooy, Mr. J. (Josephine) de Zwaan. Er zijn door de commissie verschillende versies van de Code ontwikkeld gebaseerd op een reeks bijeenkomsten met sociaal ondernemers en andere belanghebbenden.

 

Reacties op de consultatieversie
Onderdeel van het ontwikkelproces van de Code was ook een publieke consultatie die iedereen de gelegenheid gaf om input te delen. De Commissie wil hierbij iedereen die heeft gereageerd van harte bedanken voor de waardevolle feedback. Alle reacties zijn bestudeerd en besproken.

De Commissie heeft een uitgebreide notitie geschreven naar aanleiding van de reacties op de consultatieversie. Deze is hier te lezen (pdf).

Als je vragen hebt, kun je terecht bij Selma Steenhuisen, kwartiermaker van de Code Sociale Ondernemingen (selma@social-enterprise.nl).

 

trefwoorden:

 

Lees per principe:

 

 

 Grondslag-01.png 

principe1-01.png

 principe2-01.png

 principe3-01.png

 principe4-01.png

 principe5-01.png

 Register-01.png